trackingdakar.com | Peru Bolivia Argentina Dakar 2018 - Etapa 8: Waypointy (Auto)
ennldeesptgrrusk
WELCOME BACK! - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! - BEM VINDO DE VOLTA! 
Peru Bolivia Argentina Dakar 2018 | Etapa 8 - Waypointy (Auto)
Nedeľa, 14 január 2018 | Uyuni > Tupiza
Pozícia
Meno
Výrobca
DSS1
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
WP8
WP9
WP10
ASS1
Čas
Pozícia
Čas
Odchýľka
Pozícia